نشست چهارم از دفتر چهارم سلسله نشست‌های موضوعی با موضوع "جمع بندی مطالب نشست‌های پیشین و هم اندیشی فعال با حاضرین" و حضور خانم‌ها دکتر شفائی، دکتر فلاح و دکتر اعتماد در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در تاریخ 17 اسفند ماه 1393 برگزار شد.


 

نشست چهارم از دفتر چهارم سلسله نشست‌های موضوعی با موضوع "جمع بندی مطالب نشست‌های پیشین و هم اندیشی فعال با حاضرین" و حضور خانم‌ها دکتر شفائی، دکتر فلاح و دکتر اعتماد در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در تاریخ 17 اسفند ماه 1393 برگزار شد.

این نشست با بهره گیری به سه نشست گذشته و همراهی حضار شکل گرفت.

خانم دکتر اعتماد با اشاره به پروژه نواب و در نظر گرفته نشدن خدمات در آن، تأکید کرد: ارائه خدمات عمومی در امر نوسازی بسیار حائز اهمیت است. همچنین ایشان رویکرد تجمیع را یک روش دانست نه یک هدف!

در ادامه خانم دکتر فلاح با تأکید بر مشارکت در بحث تجمیع، گفت: از جمله اهداف مهم تجمیع، مقاوم‌سازی در برابر حوادث بوده است که امروزه با بوجود آمدن تکنیک‌های نوین در مبارزه با حوادث، آن هدف مهم کم‌رنگ تر شده و مسائلی چون ایجاد عدالت فضایی، بالا بردن کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و تاب‌آوری شهری حائز اهمیت قرار گرفته است. ایشان اذعان داشت که روابط همسایگی در بافت‌های قدیم بیش از وقتی بود که تجمیع در محلات اتفاق افتاد.

سپس خانم دکتر شفائی نکات زیر را به عنوان جمع‌بندی مطرح کردند:

-         تجمیع در رویکرد و چارچوبی که قرار گرفته بود، اصالت نداشت همچنین مکانیزمی هم برای راه‌حل نداشت.

-         رضایت ساکنان بعد از رخداد تجمیع احراز نشده بود.

-         مدیریت شهری نسبت به اقدامات انجام شده تردید داشت.

-         جایگاه و کاربرد تجمیع در امر توسعه، پشتوانه کافی نداشت.

-         وجود تفکرات بخشنامه‌ای توسط دانایان محل باعث عدم مشارکت فعال در اندیشه ورزی و راهکارهای سازنده شده است.

-         از تجمیع به عنوان ابزاری تشویقی و تسهیلاتی استفاده می‌شده است.

-         در رویکرد تجمیع بجای صحبت از خانوارها و آدم‌ها، توجه به زمین می‌شود.

-         عدم تناسب بین مصوبات و تصمیمات وجوددارد.

-         تجمیع در حد یک ضابطه است.

-         نظام پاسخگویی برای رسیدن به یک سازمان اجتماعی، اقتصادی مناسب در نفع و بازتولید الگوهای فرهنگی، رفتاری وجود ندارد.

-         ورود کنترل نشده سرمایه‌گذاران به جای توسعه گران و عدم تشخیص این دو که باعث سوداگری شده است.

-         وابستگی ساختارهای اقتصادی به مشاغل غیررسمی خانگی و کوچک که عمدتاً با خانم‌هاست.

-         منحرف شدن بودجه‌های دولتی که باید به اقشار تهیدست جامعه برسد.

-         افزایش پیوندها و وابستگی‌های حقوقی در تجمیع و عدم راهکاری برای آن آسیب‌رسان خواهد بود.

-         در گیر شدن در مباحث کالبدی هندسی در تجمیع باعث جاماندگی از جغرافیای طبیعی و هندسه پنهان شده است.

-         بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین در بافت‌های هدف باید همگام با دانش پیش رود.

-         تجمیع‌های بزرگ که عمدتاً در پروژه‌های دولتی و عمومی با قصد ماندگاری است میتواند مناسب باشد مانند اکباتان  اما برعکس تجمیع‌های کوچک بخش‌هایی که حیات شهری باید در آن اتفاق بیافتد را فریز می‌کند.

-         تجمیع ابزار معاصرسازی نیست.

-         پارکینگ نباید به عنوان خدمات حساب شود به عنوان مثال در نیویورک که کشوری پیشرفته محسوب می‌شود، پارکینگی وجود ندارد و شهردار آن ثروتمندی را در استفاده از وسایل نقلیه عمومی میداند.

-         تجمیع در عین هدف محوری، مشکل محور نیز است.

خانم دکتر عرفانیان در پایان این نشست، ضمن تشکر و قدردانی از همراهی و حضور فعال شرکت کنندگان و تبریک پیشاپیش نوروز 1394، جمع بندی و پیشنهادات خود را نسبت به سلسله نشست‌های تخصصی سال 1393 مطرح کرد:

-         نگاه 0 و 100 و یکطرفه به موضوعات مختلف را کنار بگذاریم و با عدله محکم‌تری صحبت کنیم.

-         عدم قضاوت در مواردی که پشتوانه علمی و مبانی نظری ندارد و برگرفته از تجربیات شخصی‌مان است.

-         عدم جداسازی دولت و ملت، فضای بی‌اعتمادی را از بین می‌برد و ایجاد فرصت می‌کند.

-         نگاهمان را به دولت بعنوان منبع اقتصادی صرف تغییر دهیم.

-         از بین رفتن فضای تعارف و بحث کردن پیرامون تمامی مباحث از دیدگاه‌های مختلف از نکات مثبت این نشست‌ها بوده که امید است ادامه‌دار باشد.

-         در برنامه سال آتی به سمت میان‌دانشی بودن مباحث پیش می‌رویم و از موضوعات و تخصص‌های اجتماعی و اقتصادی بهره خواهیم گرفت.

در پایان خانم دکتر عرفانیان از شرکت کنندگان دعوت کردند در بازارچه خیریه با عنوان "حامیان سرزمین من، ایران" که آخر هفته در عمارت مسعودیه برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند.