پژوتن گفت: در بهسازی و ارتقای فضاهای باز شهری، دولت به عنوان تسهیلگر، موجب افزایش مشارکت مردم در اجرای پروژه‌ها می‌شود و همچنین تعلق و هویت محلی نیز ارتقاء می‌یابد.

 

 

 پژوتن گفت: در بهسازی و ارتقای فضاهای باز شهری، دولت به عنوان تسهیلگر، موجب افزایش مشارکت مردم در اجرای پروژه‌ها می‌شود و همچنین تعلق و هویت محلی نیز ارتقاء می‌یابد.

 

خانم مهندس پژوتن، دبیر جایزه ملی جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری،  در دومین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی با محور"ارتقای قابلیت زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست بازآفرینی شهری" و عنوان"مروری بر تجارب بهسازی و ارتقای فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمروی عمومی" اظهار داشت: با مروری که بر تجارب بهسازی و ارتقای فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی در شهرهای مختلف چون اصفهان، همدان، تهران، نایین، جلفا، رشت و تبریز داشته ایم می بینم که تلاش های خوبی برای فضاسازی عمومی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اجرای سیاست‌های بازآفرینی‌شهری در شهرهای مختلف اظهار داشت: در زمینه کیفیت زندگی شهری و همچنین افزایش تعلق و هویت محله ای تلاش‌های زیادی صورت گرفته است که با مشارکت مردم به اهداف خود نزدیک شده است.

پژوتن ادامه داد: در محورسازی شهرهای مختلف، نقش هویت محله ای و تاریخی آن اولویت نخست بوده و در محله‌هایی که هویت تاریخی گذشته محله کم شده با اقداماتی مانند برگزاری جشنواره‌ها، مراسم‌های فرهنگی و مذهبی تلاش شده که این هویت تقویت شود.

وی با اشاره به این که در این بین نقش مردم منطقه و کسبه محل در محور سازی امیدوار کننده بوده است تصریح کرد: در هر شهر یا محله ای که مطالعات محور سازی در حال انجام بود رایزنی های مختلفی با مردم محله، کسبه، هیات امنای مساجد و حسینه ها و همچنین با نخبگان و هنرمندان آن شهر برگزار شده و اهداف و چشم اندازها طرح مطرح و دیدگاه‌های آنها نیز اخذ شده است.

طرح‌ها و پروژه‌هایی که ایشان در مسیر بازآفرینی شهری معرفی کردند از قرار زیر است:

-          میدان شهرداری رشت

-          محور تربیت تبریز

-          پیاده راه چهارباغ اصفهان

-          محور بوعلی همدان

-          بافت تاریخی نایین

-          محله جلفای اصفهان

-          محور امام‌زاده یحیی تهران