1 . احیای قانون جامع شهرسازی و معماری.

2 . یكپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و كنترل بین شهر و روستا و در كلیه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای.

3 . واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح‌ها به شهرداری‌ها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها همراه با ظرفیت‌سازی در تشكیلات آنها.

4 . انطباق محدوده‌های طرح‌ریزی كالبدی با تقسیمات كشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات كشوری با هماهنگی وزات كشور.

5 . بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسكن و خدمات عمومی همراه با مشاركت دادن مدیریت‌های محلی.

6 . ورود مدیریت‌های شهری به عرصه برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد شهری و پیوندزدن آن با توسعه زیرساخت‌ها و كاهش فقر شهری.

7 . قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران.

8 . مشاركت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران.

9 . رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران.

10 . تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت‌های توسعه و خدمات.

11 . تطویل مدت اجاره واحدهای مسكونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران.

12 . حمایت از گروه‌های آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی.

13 . بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها.

14 . ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشاركت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده.

15 . بازسازی نظامات حرفه‌ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه ای به سطح رقابت بین المللی

16 . ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش‌های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی.

17 . تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شركت‌های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه.

18 . ارتقای دائمی استانداردها و شاخص های كیفیت محیط و زیرساخت‌ها؛

19 . مشاركت دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسكونی مجموعه‌های مسكن مهر.

20 . بررسی خدمات زیر بنایی مسكن مهر و تدبیر برای حل مشكلات خریداران.

21 . تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسكن مهر و هزینه‌های تأمین خدمات زیر بنایی آنها با همكاری مجلس محترم و نهادهای ذیربط.

22 . حمایت از تاسیس شهرك‌های مسكونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرك‌ها.

23 . حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری مسكن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط.

24 . استفاده و بهنگام‌سازی اسناد مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در توسعه ملی و منطقه‌ای و طرح‌های اسكان جمعیت و خارج كردن نتایج آنها از محدوده نظریه‌پردازی به نمونه‌سازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی).

25 . توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام كارهای الگوسازی.

26 . احیای شهرسازی محله محور.

27 . تدوین ضوابط فنی، معماری، شهری بلند مرتبه سازی.

28 . حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسكن و بهبود شیوه‌ها برای اقتصادی شدن روش‌های نوین.

29 . مشاركت فعال در بهبود كیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های مسكونی.

30 . توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود در برابر خطر زلزله و سایر خطرات طبیعی.

31 . ایجاد تمركز در ساخت ساختمان‌های اداری، ورزشی، فرهنگی، درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمان‌ها برای ارتقای كیفیت طراحی و اجرا و مدیریت حرفه‌ای بر مهندسان مشاور و پیمانكاران

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید