فرارسیدن ماه محرم تسلیت باد

حقوق شهروندی بخشی از حقوق عمومی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل ملی می‌یابد و دربرگیرنده حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و حقوق همبستگی است و بر عدالت، برابری و استقلال تاکید و تکیه دارد. در برابر این حقوق، وظایف و تکالیفی دوسویه بر شهروندان و دولت مترتب است. در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن‌ها بر عهده مدیران شهری، دولت و یا به‌ طورکلی حکومت می‌باشد.

بازشناسی و تبیین حقوق و وظایف شهروندی و اتخاذ رویکردهایی در این راستا، به ویژه در حوزه اقدامات بازآفرینی شهری که عرصه حضور بیش از یک سوم جمعیت شهری کشور است  می‏تواند گامی اساسی در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان  و حقوق متعلقه آنان باشد. برای تحقق حقوق شهروندی در حوزه بازآفرینی شهری، اصلی‌ترین اقدامات و برنامه‌های شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اطلاع رسانی و آموزش شهروندان و حمایت از آنان به‌منظور مشارکت در فرایندهای بازآفرینی شهری می‏باشد. و در همین راستا شرکت مادر در نظر دارد با همکاری وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه ارتباط شهروندی به شعار شهروند مداری تحقق عینی بخشد. امید است مردم شریف ایران نیز در تحقق این هدف، شرکت را یاری دهند.