شناسه خدمت نام خدمت  بستر ارائه خدمت راهنما پرسش های متداول نظرسنجی
15061764000 ارائه تاییدیه پلاکهای مشمول و متقاضی تسهیلات نوسازی به بانک های عامل
30008612   
مشاهده مشاهده مشاهده
15061763000  صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری    مشاهده مشاهده مشاهده
15021758000  شناسایی محدوده های ناکارآمد شهری    مشاهده
مشاهده مشاهده  
15051762000  حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه بازآفرینی شهری    مشاهده
مشاهده مشاهده  
15061760000  تأیید مجری برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری    مشاهده مشاهده  
15051768000 ارائه آمار و اطلاعات برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری   مشاهده  

حقوق شهروندی بخشی از حقوق عمومی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل ملی می‌یابد و دربرگیرنده حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و حقوق همبستگی است و بر عدالت، برابری و استقلال تاکید و تکیه دارد. در برابر این حقوق، وظایف و تکالیفی دوسویه بر شهروندان و دولت مترتب است. در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن‌ها بر عهده مدیران شهری، دولت و یا به‌ طورکلی حکومت می‌باشد.

بازشناسی و تبیین حقوق و وظایف شهروندی و اتخاذ رویکردهایی در این راستا، به ویژه در حوزه اقدامات بازآفرینی شهری که عرصه حضور بیش از یک سوم جمعیت شهری کشور است  می‏تواند گامی اساسی در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان  و حقوق متعلقه آنان باشد. برای تحقق حقوق شهروندی در حوزه بازآفرینی شهری، اصلی‌ترین اقدامات و برنامه‌های شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اطلاع رسانی و آموزش شهروندان و حمایت از آنان به‌منظور مشارکت در فرایندهای بازآفرینی شهری می‏باشد. و در همین راستا شرکت مادر در نظر دارد با همکاری وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه ارتباط شهروندی به شعار شهروند مداری تحقق عینی بخشد. امید است مردم شریف ایران نیز در تحقق این هدف، شرکت را یاری دهند.