ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص جزئیات نشست مشترک با رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: مقرر شد تا به منظور شتاب‌دهی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران، حلقه واسط بین مردم و دولت شکل بگیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت‌ وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص جلسه با محمد عباسی رییس سازمان امور اجتماعی کشور که به منظور افزایش همکاری‌های فی مابین تشکیل شد، گفت: در این جلسه مقرر شد به منظور شتاب‌بخشی ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران، حلقه واسط بین مردم و دولت شکل گیرد و همچنین از ظرفیت‌های سازمان بهزیستی و سازمان فنی و حرفه‌ای نیز استفاده حداکثری شود.

آئینی با اشاره به حضور در جلسه شورای اجتماعی کشور توضیح داد: یکی از پنج اولویت اصلی شورای اجتماعی کشور، رسیدگی به موضوع حاشیه‌نشینی است، حاشیه‌نشینی ابعاد مختلفی دارد که آسیب‌های اجتماعی یکی از ابعاد آن به شمار می‌رود و شورای اجتماعی کشور به این مهم پرداخته است.

به گفته آئینی بر اساس سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی همه دستگاه‌ها باید برای ساماندهی حاشیه‌نشینی وارد عمل شوند و در جلسه شورای اجتماعی کشور چگونگی همسو شدن ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و شورای اجتماعی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این که چارچوب اصلی کار انجام شده است، اظهارکرد: گفت و گو حول این موضوع بود که چنانچه قرار است کار با نگاه مردمی‌سازی پیش رود، در سطح محله چگونه باید شروع شود و نهاد واسط بین مردم و دولت چگونه تشکیل شود، شرح خدمات این نهاد و این که متخصصان این حوزه چه کسانی باید باشند از جمله محورهای مورد بحث بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در این زمینه تجربه‌های مختلفی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: تجربه‌های مختلف از قبیل نهاد توسعه محله شرکت بازآفرینی شهری ایران، دفاتر خدمات نوسازی شهرداری تهران و دفاتر تسهیلگری وزارت کشور تجربه‌های خوبی هستند که می‌توان در این مسیر مورد استفاده قرار گیرند.

او تاکید کرد: در این جلسه قرار شد با استفاده از تجربیات یاد شده با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شورای اجتماعی کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرح خدمات راهبردی و چارچوب‌های این نهاد مشخص شوند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: پیشنهاد ما این بود، این نهاد باید به شهرداری‌ها وصل شود زیرا شهرداری‌ها بیشترین نقش را در محلات دارند و شهردارها نیز به عنوان دبیران ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار باید برنامه‌های مورد نیاز جهت بهبود وضعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی را تهیه و اجرا کنند.

آئینی ادامه داد: هدف اصلی این است‌ از ظرفیت‌های ایجاد شده در گذشته استفاده حداکثری شود. همچنین باید از ظرفیت‌های اصلی شناخته شده در محلات و نیز گروه‌ها و نهادهایی که سابقه کار در محله را دارند، استفاده کرد.

به گفته وی در این جلسه مقرر شد با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران، حلقه واسط بین مردم و دولت شکل گیرد و همچنین از ظرفیت‌های سازمان بهزیستی کشور و سازمان فنی و حرفه‌ای نیز استفاده حداکثری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که سه وزارتخانه کشور، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساماندهی حاشیه‌نشینی نقش اصلی را بر عهده دارند، عنوان کرد: وزارت کشور حوزه توانمندسازی را بر عهده دارد؛ وزارت راه و شهرسازی در حوزه کالبدی عمل می‌کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وظیفه توانمندسازی اقتصادی ساکنان این محلات را بر عهده دارند. در صورت هماهنگی کامل این سه وزارتخانه می‌توان شاهد بهبود وضعیت حاشیه‌نشینی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی باشیم.