ابزارهای دسترسی

به گفته سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان، تاکنون حدود 63 پروژه بازآفرینی در این استان تعریف شده است که 32 پروژه معادل 51 درصد به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

جهانگیر الیاسی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی کردستان در گفت و گو با خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران توضیحاتی در خصوص پروژه‌های بازآفرینی شهری این استان ارایه کرد و گفت: تاکنون حدود 63 پروژه بازآفرینی در این استان تعریف شده است که 32 پروژه معادل 51 درصد به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

او در ادامه به برخی از مهم‌ترین پروژه‌های حوزه بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: ساخت مدرسه 9 کلاسه نایسر، احداث مدرسه 9 کلاسه ننله،احداث  مدرسه 9 کلاسه موسک مریوان، تکمیل مرکز فرهنگی ورزشی خدماتی نایسر، آسفالت و جدول گذاری معابر ننله، احداث دیوار بتنی محله تفینی‌های مریوان، شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب محله موسک مریوان، احداث مدرسه 9 کلاسه قروه، تکمیل ساختمان و سالن ورزشی چند منظوره امام قروه، تکمیل پیاده راه خیابان اردلان غربی و احداث پیاده راه اردلان شرقی بیجار و احداث مدرسه 6 کلاسه دیواندره از پروژه‌هایی‌اند که تاثیر مهمی بر افزایش کیفت زندگی شهروندان دارند.

سرپرست  اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده در سکونتگاه‌های غیررسمی را احداث مدرسه، بهسازی و ساماندهی معابر، بهسازی فاضلاب، احداث منبع آب و فضای سبز برشمرد.

به گفته الیاسی 9 شهر استان کردستان دارای محدوده بافت ناکارآمد مصوب هستند و در مجموع این استان، هزار و391 هکتار بافت فرسوده، هزار و 805  هکتار سکونتگاه غیررسمی،490 هکتار بافت تاریخی و 322 هکتار بافت پیشینه روستایی دارد و براساس برآوردها 472 هزار و 163 نفر در بافت‌های ناکارآمد ساکن هستند.