wrapper

 • با هدف تهیه راهنمای بازآفرینی شهری برای شهرداری ها با رویکرد آمایشی/ دامغان، سیرجان و نهاوند پایلوت شدند

  سه شهر دامغان، سیرجان و نهاوند طی مراسمی به عنوان شهرهای پایلوت با هدف تهیه راهنمای بازآفرینی شهری برای شهرداری ها با رویکرد آمایشی تعیین شدند.

   به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این مراسم با حضور حبیب خراسانی، رییس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری، محمد حسن خوشنویس، رییس دفتر پژوهش های فرهنگی، سید جواد میرحسینی، مشاور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، محسن حبیبی، استاد شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، زهرا اسکندی مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی، شهرداران و اعضای شورای شهر شهرهای دامغان، نهاوند و سیرجان، در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

  زهرا اسکندی، مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی در این مراسم اظهارکرد: با شروع رویکردهای بازآفرینی به عنوان فرصتی برای تجدید نظر و اصلاح روش به لحاظ اقدامات و نوع رویکرد در شهر، موضوع تعیین پهنه و مقیاس فعالیت های بازآفرینی مطرح شد.

  وی ادامه داد: در شروع برنامه بازآفرینی موضوعاتی نظیر اینکه این برنامه برای یک محله، محدوده و شهر مطرح است یا رویکرد آن به حوزه منطقه ای هم کشانده می شود، مطرح شد.

  اسکندری گفت: در ابتدا قرار بود، پروژه های پایلوت در قالب کتاب هایی با عنوان نگاه به پروژه و طرح آماده شود اما در نهایت با بررسی های انجام شده، مقرر شد نگاه آمایشی به شهرها در رویکرد به وجود بیاید.

  وی با اشاره به اینکه بر اساس جمع بندی ها و تحلیل های کارشناسی سه شهر دامغان، سیرجان و نهاوند به عنوان پایلوت برای تهیه راهنمای بازآفرینی شهری انتخاب شدند، افزود: محور و مجری اصلی فعالیت های بازآفرینی شهرداری ها هستند و به همین دلیل مقرر شده است با همکاری شهرداری ها وارد فعالیت شویم.

  در ادامه این مراسم، حبیب خراسانی، رییس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به نقش شهرداران به عنوان هماهنگ کننده برنامه بازآفرینی، اظهارکرد: با هماهنگی سازمان شهرداری ها، دوره آمورزشی برای شهرداران آغاز شده است.

  وی ادامه داد: دوره های آموزشی شهرداران به منظور تعریف برنامه بازآفرینی و اهداف آن و همچنین تبیین جایگاه و نقش دولت و شهرداران و سایر بخش ها برگزار می شود.

  خراسانی بیان کرد: برای اینکه برنامه های توسعه بازآفرینی با نگاه به طرح های جامع و تفصیلی تبیین شود، نیازمند الگویی برای پوشش ساحت های مختلف شهر از جمله ساحت های کالبدی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بودیم.

  وی ادامه داد: همچنین با توجه به پنج گونه بافت هدف برنامه بازآفرینی از جمله بافت های تاریخی، روستایی، میانی، سکونتگاه های غیررسمی و نقاط ناهمگون شهری و پراکندگی شهرهای ایران ضرورت وجود متدولوژی و روشی برای تبیین موضوع احساس می شد.

  رییس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: طرح اولیه این بود که برنامه 100 طرح 100 شهر ایجاد شود تا با انتخاب شهرهایی با ویژگی هایی مشابه، راهنمای توسعه شهری با رویکرد بازآفرینی از این شهرها استخراج شود.

  وی افزود: به دلیل زیاد بودن تعداد شهرها در گام اول سه شهر سیرجان، نهاوند و دامغان انتخاب شدند که در حوزه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی واجد ارزش دیرینه ای هستند و بازآفرینی در این شهرها الزاما باید با رویکرد فرهنگی، اجتماعی دنبال شود.

  رییس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: تمایل و داوطلب بودن شهرداران سه شهر از دلایل دیگر انتخاب آنها به عنوان شهرهای پایلوت بود.  

  خراسانی خاطرنشان کرد: فعالیت های مقدماتی برای تهیه راهنمای توسعه شهری در سه شهر پایلوت انجام شده و موسسه پژوهش های فرهنگی که سابقه فعالیت در تمام حوزه های شهری، فرهنگی، اجتماعی، معماری و شهرسازی را دارد، این برنامه را به عنوان مشاور دنبال می کند.

  رییس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: رسیدن به مدلی برای بازآفرینی شهری، منوط به تهیه این کتاب هاست.

  در ادامه این نشست، محمد حسن خوشنویس، رییس دفتر پژوهش های فرهنگی با اشاره به اینکه تهیه راهنمای بازآفرینی شهری فعالیت خلاقانه ای است، گفت: سه شهر انتخاب شده به عنوان پایلوت بر اساس شاخص های مهمی از جمله تمایل و آمادگی ذهنی شهرداران تعیین شده اند.

  وی تاکید کرد: در انتخاب سه شهر پایلوت تهیه راهنمای بازآفرینی شهری، موقعیت مکانی آنها نیز از جمله شاخص های تاثیر گذار بوده است.

  وی با اشاره به قرار گرفتن سه شهر دامغان، سیرجان و نهاوند در مسیر جاده ابریشم، تاکید کرد: اگر بتوانیم گذشته و تاثیرات و نقش جاده ابریشم را در بستر تاریخ بررسی و تاریخچه آن را به درستی شناسایی کنیم و پیوند آن را با پیرامون در نظر بگیریم قطعا به نتایج خوبی خواهیم رسید.

  رییس دفتر پژوهش های فرهنگی افزود: شهرهای پایلوت نقش مهمی در مسیر بازآفرینی شهری خواهند داشت و این شهرها می توانند موجب توفیق این برنامه ملی یا شکست آن باشند. 

  وی در ادامه تصریح کرد: زبان توسعه این سرزمین، زبان آمایش است در حالیکه مسئولان با این نگاه و زبان به سمت توسعه شهرها حرکت نکرده اند.

  خوشنویس با اشاره به اینکه شهرهای دامغان، سیرجان و نهاوند کتاب راهنمای بازآفرینی سایر شهرهای کشور خواهند شد، اظهار کرد: آینده توسعه شهرهای ایران روی دوش این سه شهر خواهد بود.

  در ادامه این مراسم محسن حبیبی، استاد شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، با بیان اینکه برای پیشبرد طرح پایلوت شدن سه شهر چهار ضرورت را باید درک کرد، گفت: ضرورت درک تاریخ برای فهم حال و تخمین آینده، ضرورت فهم رویای شهر برای آینده خود،  ضرورت دانستن رویای مدیران و مجریان شهر و شهروندان برای شهر و ضرورت فهم برنامه و طرح های انتزاعی انجام شده برای توسعه شهر و عدم درک شهر در این برنامه ها  از جمله این ضروت ها هستند.

  همچنین سید جواد میرحسینی، مشاور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان مراسم با تاکید بر لزوم وجود کتاب هایی در خصوص جوهره وجودی شهرها اظهارکرد: تاریخچه، نقش، موقعیت مکانی و تحلیلی از آینده شهرها و مسائلی از این قبیل می تواند محتوای این کتاب ها را تشکیل دهد.

  وی در ادامه پیشنهاد کرد: سه شهردار دامغان، نهاوند و سیرجان با تعریف سه رویداد، مردم را متوجه این امر کنند که شهر دارد غبار روبی و زنده می شود و هویت جدیدی پیدا می کند.

  میرحسینی گفت: این رویدادها باید این قابلیت را داشته باشند تا توجه مردم را به این پروژه جلب کنند.

  Read more
 • معاون وزیر کشور: 137 قطعه زمین برای اجرای بازآفرینی شناساسی شده است

  معاون وزیر کشور از شناسایی 137 قطعه زمین به مساحت دو میلیون مترمربع در سطح کشور برای اجرای بازآفرینی شهری خبر داد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشوردر همایش بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های هدف ایران با تاکید بر تجربه سبزوار گفت: بازآفرینی شهری می تواند باعث تحول و بازگشت به هویت شهرها شود.

  مهدی جمالی نژاد در همایش بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های هدف ایران با محوریت سبزوار گفت: خیلی از آشفتگی ها و مشکلات که در شهرها  مشاهده می شود، حاصل نبود انسجام بین مدیران شهری با جامعه دانشگاهی و عدم استفاده از تجربیات دانشگاهیان است.

  وی گفت: 110 سال از عمر کاری شهرداری ها در ایران می گذرد اما با وجود اقدامات و اجرای طرح های مختلف هنوز مشکل و معضلات کلانشهرها برطرف نشده که رفع آن نیازمند تغییر رویکردهاست.

  رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنای توسعه شهرها تاکنون را «کالبدی، فیزیکی، سخت افزاری و سازه‌ای» توصیف کرد و در ادامه گفت: شهرها به مثابه یک موجود زنده هستند که توجه به آنها باعث رشد، نشاط و شادابی و عدم توجه به آنها باعث از بین رفتن شهرها می شود.

  وی افزود: متاسفانه شهرهای که در گذشته اسم و رسمی داشته اند به جهت بی توجهی، امروزه اسم و رسمی از آنها نیست و چه شهرهای کهن و اسطوره ای مانند سبزوار که سالیان سال اسم شان ماندگار و ماناست.

  جمالی نژاد به هزار و 279 شهر و 37 هزار دهیاری در سطح کشور اشاره و گفت: شهرها و روستاها باید با توجه به بوم و هویت خود توسعه یافته و برنامه ریزی در این چارچوب بر مبنای شاخص های توسعه هر منطقه باشد.

  معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به اینکه تاکنون در امر توسعه شهرها بیشتر به سمت آزمون و خطا رفته ایم و نیازمند نگاهی جدیدی در عرصه بازآفرینی شهری هستیم، گفت: قبل از انجام بازآفرینی شهری نیاز به بازاندیشی و بازخوانی داریم.

  رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: برای اجرای طرح بازآفرینی شهری 137 قطعه زمین به مساحت دو میلیون مترمربع در سطح کشور شناساسی شده که از این میزان86 قطعه با مالکیت دولتی، 41 قطعه با مالکیت شهرداری و 10 قطعه غیردولتی هستند.

  معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور افزود: خوشبختانه در اراضی شناسایی شده به میزان پنج هزار و 438 پروژه مسکن در دست اجراست و تاکنون 68 هزار و 371 واحد مسکونی  به صورت مشارکت مردمی در قالب نوسازی واحدهای خودمالکی ساخته شده است.     

  جمالی نژاد با بیان اینکه شهرداری ها موضوع بازآفرینی شهری را با گوشت و پوست و استخوان درک کرده اند، افزود: مقاومت دستگاههای اجرایی برای واگذاری زمین های مالکیت دولتی، عدم اختصاص اعتبارات کافی، فقدان اطلاع کافی سرمایه گذاران و بخش خصوصی، منع صدور پروانه برای اراضی وقفی ، قولنامه ای، هم پوشانی بافت های ارشمند با بافت های تاریخی برخی از مشکلات حوزه بازآفرینی شهری در سطح کشور هستند.

  رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: ایجاد شهرهای بانشاط ، پویا و با کیفیت زندگی بالا با عناصر ایرانی اسلامی نیاز به ارتباط نزدیک و مستمر مردم، مدیران شهری و مسئولان دستگاه های مختلف دارد.

   

   

  Read more

سامانه های عمومی

سامانه های ستادی

درباره ما

هسته اولیه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1364 با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد.

بیشتر بدانید . . .

 

آمار سایت

Today433
Yesterday720
Total798969

Visitor Info

 • IP: 3.233.219.101

1398-11-08

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51

تلفن : 87571

نمابر : 88779892

پیامک : 30008612

پست الکترونیکی : info@udrc.ir