شرکت بازآفرینی شهری با هدف حمایت زا پایان نامه های دانشجویی، اقدام به راه اندازی سامانه ایی با همین موضوع نموده است. دانشجویان محترم می توانند با ورود به سامانه و ثبت اطلاعات پایان نامه خود، نسبت به اخذ حمایت های مالی اقدام نمایند.

ورود به سامانه