ابزارهای دسترسی

تسهیلات مشارکت مدنی در بافت های فرسوده به صورت ترکیبی با سه نرخ 9 و 16 و 18 درصد با توجه به نوع متقاضی و شهر محل اجرای پروژه در قالب سه بخش سازندگان غیرحرفه ایی، سازندگان حرفه ایی دارای پروانه صلاحیت و سازندگان حرفه ایی دارای پروانه صلاحیت که از فناوری های نوین ساختمانی استفاده کرده اند مطابق جدول ذیل اعطا می شود. بانک عامل این تسهیلات بانک مسکن می باشد.
 

ورود به سامانه

30008612 سامانه پیامکی : 30008612

پشتیبانی : برای ثبت درخواست و پیگیری سوالات و ابهامات، پس از ثبت نام در سامانه تسهیلات اقدام به ثبت درخواست پشتیبانی نمایید.

 

phoca thumb l a22