ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در روزپنج شنبه 20 اردیبهشت ماه به منظور افتتاح و بهره‌برداری چند پروژه بازآفرینی شهری  به استان قم سفر‌ می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، همزمان با دومین سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت به استان قم ؛ 1239 واحد مسکن در بافت فرسوده – تاریخی و سکونتگاه غیر رسمی شهر قم افتتاح و  به بهره برداری خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، طرح ساماندهی محله چهل اختران، اطراف حرم امامزاده موسی مبرقع (ع) ، ساماندهی و تملک فاز 5 عماریاسر از جمله پروژه های بازآفرینی شهری هستند که توسط احمد وحیدی وزیر کشور و محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری افتتاح خواهند شد.