ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت در ۱۳۲ شهر، نوسازی بافت فرسوده افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در مصاحبه اختصاصی گفت: ۳۷۴ شهرداری کشور، اطلاعات نوسازی بافت فرسوده را در سامانه شرکت بازآفرینی شهری وارد می‌کنند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد: در بهار ۱۴۰۲، نسبت به بهار ۱۴۰۱، نوسازی بافت فرسوده در ۱۳۲ شهر افزایش نشان می‌دهد.

او افزود: در این ۱۳۲ شهر، رشد نوسازی بافت فرسوده، در مجموع ۱۴۰ درصد است.

رئیس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در برخی شهر‌ها آمار کاهشی است و در برخی شهر‌ها آمار با سال قبل تفاوتی ندارد.

آئینی با اشاره به اینکه بسته تشویقی سوم نوسازی بافت فرسوده از اسفندماه سال گذشته اجرایی شده گفت آمار‌ها نشان می‌دهد هر جا مشوق‌های نوسازی بافت فرسوده اجرایی شده، استقبال مردم از نوسازی بیشتر شده است.

وی گفت: در مجموع در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول پارسال، نوسازی بافت فرسوده ۴۴ درصد بیشتر شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در سه ماهه اول پارسال، پروانه نوسازی ۱۱۵۸۵ واحد در بافت فرسوده صادر شد و امسال این رقم به ۱۶۳۴۲ واحد رسید.