ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران محمد آئینی معاون وزیر راه و شهر‌سازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در سومین و آخرین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی عملکرد اقدامات مرتبط با بازآفرینی شهری با اشاره به  تصویب سند ملی ساماندهی و توانمند‌سازی سکونتگاه غیر‌رسمی در دولت سیزدهم گفت: این سند در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دارد .

آئینی با اشاره به اینکه این سند به همراه سـند ملی راهبردی احیاء، بهسـازی و نوسـازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برای ما به عنوان میثاق ملی و روشنگر مسیر در حوزه بازآفرینی شهری به شمار می‌آید، بیان کرد: مسوولان در حوزه بازآفرینی وظیفه دارند با استفاده از این دو سند و راهبری مناسب، استاندارد (‌پایداری سکونت / مسکن ) را در محدوده بازآفرینی شهری ( بافت‌های فرسوده – سکونتگاه های غیررسمی – تاریخی – محدوه و محله های شهری با پیشینه روستایی – محدوده ها و نواحی با کاربری ناهمگون شهری) به متوسط محلات توسعه یافته همان شهر برسانند.

رئیس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه درصد میزان ناپایداری بناها و مساکن در محلات فرسوده استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی بسیار بالاست، گفت: شتاب بخشی به نوسازی مسکن، به عنوان راهبرد اصلی ما در حوزه بازآفرینی شهری به شمار می‌آید و موظف هستیم تا تعداد بناهای ناپایدار را به حداقل برسانیم.

آئینی با بیان اینکه ارتقای میزان پایداری مسکن و بناهای ناپایدار در محلات فرسوده باید در اولویت اقدامات حوزه بازآفرینی شهری قرار بگیرد، اظهارکرد: هدف دیگر ما در حوزه بازآفرینی شهری، ارتقای سرانه خدمات زیربنایی و روبنایی شامل موضوعات آموزشی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، انتظامی، ساماندهی و بهسازی معابر، احداث فضای سبز و غیره در محلات فرسوده است که باید به متوسط سرانه محلات توسعه یافته همان شهر برسد. این امر به عنوان راهبرد دوم ما در حوزه بازآفرینی شهری محسوب می‌شود.

او با اشاره به اینکه هدف از تامین خدمات زیر‌بنایی و رو‌بنایی در بافت‌های ناکارآمد شهری در راستای مرغوبیت گرفتن این محلات و در ادامه شتاب بخشی به امر نوسازی مسکن و ورود توسعه‌گران‌، سازندگان و سرمایه‌گذاران به این محدوده از شهر است، گفت: هدف اصلی ما در حوزه بازآفرینی شهری نجات جان شهروندانی است که زیر سقف های لرزان زندگی می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با تخریب هر پلاک فرسوده به طور متوسط در کشور سه واحد مسکن اضافی تولید می‌شود، گفت: در قبال‌ نوسازی مسکن در محلات فرسوده ما شاهد ارتقای خدمات زیر‌بنایی و روبنایی و بهسازی و آسفالت معابر خاکی این محلات نیز هستیم.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری یک تیر با چندین نشان است، بیان داشت: انتظار ما این است که مدیران شهری در استان‌ها به امر بازآفرینی توجه ویژه‌ای داشته باشند تا در کنار اقدامات بازآفرینی شهری اهداف دیگر آنها در محلات فرسوده محقق شود.

آئینی با بیان اینکه در بافت‌های ناکارآمد شهری با  پدیده بد مسکنی مواجه هستیم، گفت: بازآفرینی شهری باید در اولویت قرار بگیرد که این امر پاداش دنیوی و اخروی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تدوین برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری و پیگیری آن را به عنوان راهبرد سوم حوزه بازآفرینی بسیار مهم خواند و اظهارکرد: این برنامه باید بتواند با دو هدف و راهبرد قبلی نوسازی نوسازی مسکن و تامین خدمات زیر بنایی و رو بنایی در محلات فرسوده هم سو باشد.

دبیر ستادملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه دولت سیزدهم مصمم به اتمام پروژه‌های نیمه  تمام در حوزه بازآفرینی شهری است، تصریح کرد: در ابتدای دولت سیزدهم ۱۲۴۵ پروژه نیمه تمام در حوزه بازآفرینی شهری وجود داشت، که با تلاش انجام شده این میزان به حدود 300 پروژه تقلیل یافته است و تلاش می‌کنیم ظرف سال مالی جاری به اتمام برسد.