ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

در نشست مشترک مورخ 1401/12/22 روسای شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، راهکار‌های همکاری مشترک در حوزه بازافرینی شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست،  که با حضور محمد آئینی معاون وزیر راه‌ و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و مهدی سلیمی رئیس  سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، مواردی از جمله :

  • راهکارهای اجرایی تسریع در صدور پروانه ساختمانی در محدوده بازآفرینی شهری
  • اعمال تخفیفات عوارض صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها
  • تسریع در اعمال بسته تشویقی شهرسازانه در شهرها و اینکه شهرداری‌ها به فراخور شهرهای خود نسبت به تدوین بسته تشویقی با توجه به قوانین بالادستی‌ جهت طرح در کمیسیون ماده پنج اقدام نمایند.
  • نحوه همکاری کار مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران به منظور بهسازی آسفالت معابر خاکی محلات هدف بازآفرینی
  • تدوین مدل مناسب مشارکت موثر مردم‌، شهرداری‌ها و دولت در نوسازی بافت‌های فرسوده ‌و تهیه دستور العمل تشکیل حلقه‌های میانی د‌ر راستای ترویج و اطلاع‌رسانی بسته‌های تشویقی بمنظور تحقق ساخت 200 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده  مورد  بحث و بررسی  و تاکید طرفین قرار گرفت.

در پایان مقرر گردید، کمیته‌ای اجرایی مرکب از مدیران طرفین بصورت هفتگی در راستای برنامه‌ریزی و عملیاتی شدن موارد فوق که مورد تائید قرار گرفت تشکیل و گزارش اقدامات به صورت ماهانه جهت طرح در شورای مسکن ارائه گردد.

 شایان ذکر است، سید مسلم سید الحسینی عضو هیات مدیره به همراه تنی چند از مدیران شرکت بازآفرینی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری وزارت کشور دراین نشست حضور داشتند.

dahyare2