ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

هرسازنده که بتواند با صنعتی سازی دوره ساخت را کاهش بدهد به این حوزه بسیار کمک کرده است، این امر می‌تواند دوره اسکان موقت را کاهش داده و رغبت و انگیزه برای نوسازی در بین مالکان در بافت‌های فرسوده را افزایش دهد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‌، محمد آئینی در همایش تخصصی "مشارکت انبوه سازان و سازندگان در صنعتی سازی و پروژه‌های نهضت ملی" با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در 5 خط، برنامه ملی نهضت ملی مسکن دستور کار خود قرار داده است، اظهارکرد: آنچه در برخی از رسانه‌ها در خصوص قرار دادن این 5 خط در مقابل همدیگر و  به عنوان رقیب عنوان می شود، نادرست است زیرا که موضوع مسکن روستایی، ساخت مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله، شهرک‌سازی‌، اعطای زمین به متقاضیان مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده به صورت مکمل، موضوع تامین مسکن مورد نیاز جامعه را در قالب نهضت ملی مسکن دنبال می‌کنند

آئینی با اینکه 15 درصد تامین مسکن در قالب نهضت ملی مسکن در محدوده بافت‌های فرسوده باید محقق شود، تصریح کرد: بر اساس برنامه نهضت ملی مسکن، سالی 150 هزار واحد مسکن باید در بافت‌های فرسوده ساخته شود.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: ساخت 150 هزار واحد مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری‌ در مدت یکسال به عنوان یک کار جهادی در جامعه محسوب می‌شود،

او گفت: طبق آمارهای اعلام شده طی هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط 40 تا 44 هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده، مسکن تولید شده است.

معاون وزیر راه شهرسازی افزود:  خوشبختانه بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم در سال 1400در حدود 61 هزار واحد و در سال 1401 در حدود 65 هزار واحد مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری تولید شده است.

آِئینی با بیان این که بافت‌های فرسوده از ظرفیت‌های بالایی در خصوص تامین مسکن موردنیاز جامعه دارد، گفت: 2 میلیون و 700 هزار بنای ناپایدار با جمعیتی در حدود 10 میلیون نفر در بافت‌های فرسوده شناسایی شده است. که باید این سقف‌های لرزان‌ در بافت‌های فرسوده برچیده شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از تعاریف محدوده بافت‌های فرسوده می‌تواند به این مضمون باشد که ساکنان این مناطق به جهت توان مالی به ‌تنهایی قادر به بازسازی و نوسازی بناهای فرسوده خود نیستند و از سوی دیگر سازندگان، توسعه‌گران و سرمایه‌گذاران به دلیل اقتصادی نبودن این محدوده‌ها، رغبتی برای حضور در این بافت‌ها ندارند.

آئینی با اشاره به این که بدنبال فراهم کردن بسترهای مناسب جهت مشارکت هرچه بیشتر و بهتر مالکان بافت‌های فرسوده با سازندگان‌، توسعه‌گران و انبوه‌سازان در بافت‌های ناکارآمد شهری هستیم ، گفت: راهبرد اصلی ما در شرکت بازآفرینی شهری ایران، شتاب بخشی به نوسازی بناهای فرسوده در بافت‌های ناکارآمد شهری است.

او گفت: در حوزه راهبرد عملیاتی نیز درصدد هستیم تا بهترین بسته‌های تشویقی را تدوین و در اختیار مالکان‌، سازندگان، سرمایه‌گذاران و انبوه سازان قرار دهیم.

آئینی با طرح این سوال که چه شرایطی می‌تواند به سازندگان، سرمایه گذاران‌، انبوه‌سازان  این انگیزه را بدهد که به سمت ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده سوق پیدا کنند؟ گفت: وزیر محترم راه و شهرسازی به دفعات آمادگی وزارت راه و شهرسازی را در خصوص واگذاری هر امتیازی که انگیزه سازندگان و انبوه‌سازان را در حوزه بازآفرینی شهری بالا ببرد، اعلام کرده اند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را بسیار بی‌سابقه خواند و در ادامه  گفت: برا‌ساس این مصوبه  به سازندگان ‌در شرایطی اجازه می‌دهد دو طبقه تشویقی مازاد بر طرح تفصیلی مصوب بسازند یا اجازه می‌دهد طبقه همکف را به واحد تجاری تبدیل کنند یا تراس و بالکن به عنوان تراکم محاسبه نشود و در مواردی سازندگان اجازه داشته باشند، بخشی از پارکینگ را تامین نکنند.

معاون وزیر راه شهرسازی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به این که علی رغم عدم همکاری شبکه بانکی دراعطای تسهیلات و همچنین افزایش نرخ بیمه پروانه، شاهد رشد صدور پروانه ساخت در بافت های فرسوده هستیم، عنوان کرد:  بر اساس آمارهای بدست آمده در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در 132 شهر در حدود 142 درصد صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده رشد دارد. .

او با  اعلام اینکه از شروع برنامه نهضت ملی در کشور در حدود  148 هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده توسط مالکان، سازندگان و توسعه گران بخش خصوصی در حال ساخت و اجرا‌ست، تصریح‌ کرد: به شهرداری‌های هر شهر اجازه داده شده متناسب به موقعیت و شهر خودشان بسته تشویقی مناسب تدوین و در کمیسیون ماده 5 استان به تصویب برسانند.

آئینی با اشاره به این که در هر دوره شش ماهه  باید بسته‌های تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده  اصلاح و بازنگری شود از جامعه حرفه‌ای و متخصصان، سازندگان‌، توسعه‌گران و انبوه‌سازان خواست تا در خصوص اصلاح و ارائه پیشنهادات سازنده  دراین رابطه دولت را یاری کنند .

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده اعم از سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده می‌توانند از حمایت‌ها و تسهیلات و تخفیفات ویژه نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده برای بافت‌های فرسوده بدون رعایت شروط چهارگانه این نهضت استفاده کنند.

 مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به معرفی  5 هزار متقاضی دریافت  تسهیلات نوسازی به بانک صادرات‌، عنوان کرد: از مجموع 38 هزار متقاضی تسهیلات نوسازی معرفی شده به با‌نک مسکن خوشبختانه تا‌کنون 17 هزار و 500 متقاضی توانسته‌اند با بانک قرار منعقد نمایند و قسط اول تسهیلات خود را دریافت کنند

او با تاکید بر اینکه شعار تدوین و اجرای بسته‌های تشویقی در حوزه نوسازی بافت‌‌های فرسوده  همچنان ادامه خواهد داشت، بیان‌کرد: از شهرداری‌ها انتظار داریم حداقل تا ۵۰ درصد در عوارض پروانه و تراکم ساخت در محلات بافت فرسوده تخفیف قائل شوند.

رئیس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: اگر شهرداری در شهری کمتر از این رقم عمل کند، تخلف مرتکب شده و قابلیت پیگرد قانونی دارد.

او با انتقاد از صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده‌، گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی اداری صدور پروانه ساخت، ظرف دو هفته صادر شود اما در حال حاضر این مدت متوسط در کشور هشت ماه و در شهر تهران این مدت شش ماه است .

رئیس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به طرح کلید به کلید در بافت‌های‌ فرسوده شهری اشاره کرد و در ادامه، گفت‌: در محلات فرسوده‌ای که از تراکم جمعیتی بالای برخوردارند و ساکنین در این محدوده‌ها با  خدمات زیر بنایی و روبنایی با مشکل روبرو هستند، به جهت کاهش بار جمعیتی و ارائه خدمات بهتر، طرح کلید به کلید در بافت‌های‌ فرسوده شهری (‌طرح کلید به زمین‌) که در بند "ث" تبصره 11 قانون بودجه 1402 آمده و آئین نامه اجرایی آن توسط دولت مصوب شده و توسط وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ شده است و در آینده نزدیک با اعلام عمومی اجرایی خواهد شد.

 او گفت: در این طرح مالکان واحد‌های فرسوده بر اساس این طرح می‌توانند واحد مسکونی فرسوده خود را با یک واحد نوساز یا یک قطعه زمین دولتی با ۴۰ درصد تخفیف تعویض کنند.

آئینی با اعلام این سوال چگونه می توان ریسک سرمایه‌گذاران و سازندگان در نوسازی بافت‌های فرسوده کاهش داد؟ گفت:  بدنبال مکانیزم هایی که هستیم که ورود سازندگان، سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان به بافت‌های فرسوده را تسهیل‌تر کنیم.

دبیر ستاد ملی آفرینی شهری ایران با اشاره این که در حدود 37 هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده شهر تهران‌ در حال ساخت است، اظهارکرد: پیش‌بینی ما این است که این رقم تا پایان امسال به 50 هزار واحد مسکن برسد.

او افزود: انبوه سازان  در کنار تسهیلگران که نقش معرفی پروژه نوسازی و از سوی دیگر متقاضیان خرید واحد مسکونی به عنوان تامین کننده مالی، نقش پیمان مدیریت را ایفا کنند .

آئینی از انبوه سازان خواست دراین رابطه نمایندگانی در خصوص تشکیل کمیته‌ای معرفی کنند .

 معاون وزیر راه‌ شهرسازی در پایان سخنان خود با اشاره به صنعتی‌سازی در بافت‌های فرسوده، گفت : هرسازنده که بتواند با صنعتی سازی دوره ساخت را کاهش بدهد به این حوزه بسیار کمک کرده است، این امر می تواند دوره اسکان موقت را کاهش داده و رغبت و انگیزه برای نوسازی در بین مالکان فرسوده را افزایش دهد .