ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست مشترک شرکت بازآفرینی شهری ایران و اعضای هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در راستای شنیدن نظرات بخش خصوصی و نمایندگان انبوه سازان، اظهارکرد: انتظار می‌رود با ورود انبوه‌سازان و سازندگان محلی و خرد به بافت‌های فرسوده تولید مسکن در این مناطق بصورت جهشی افزایش یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ابلاغ بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی کشور در بهمن ماه سال گذشته‌، بیان داشت: سال گذشته بالغ بر 89 هزار پروانه ساختمانی در سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری به ثبت رسیده است، انتظار می‌رود در صورت ثبت کلیه پروانه‌های ساختمانی در سامانه  این آمار به 95 هزار فقره  افزایش یابد.

 دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه رکورد نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده در سال گذشته شکسته شد، اظهارکرد‌: از 89 هزار واحد مسکونی ساخته شده در سال 90 تعداد 45 هزار واحد به شهر تهران اختصاص داشت اما در حال حاضر با اجرایی شدن بسته تشویقی 19 بندی در سراسر کشور، سهم شهر تهران به 30 درصد رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون 246 شهر بسته تشویقی خاص خود را تدوین و اجرایی کرده‌اند، گفت: به گفته اکثریت کارشناسان و متخصصان اهل فن بهترین مکان برای تامین مسکن مورد نیاز و متناسب با فرهنگ جامعه، محدوده بافت‌های فرسوده شهری است.

آئینی با بیان اینکه اگر همانند تسهیلات مسکن روستایی‌، تسهیلات ارزان قیمت به مساکن فرسوده شهری  اختصاص یابد، سرعت نوسازی شتاب مضاعف خواهد گرفت، بیان داشت: باید به منظور رفع موانع و مشکلات نوسازی بافت‌های فرسوده  یک ستاد در شرکت بازآفرینی شهری ایران و متناظر آن یک کارگروه با حضور نمایندگان ( انبوه‌سازان‌، سازمان نظام مهندسی، تامین اجتمای‌، سازمان امور مالیاتی، شورای هماهنگی بانک ها، سازمان اوقاف و امور خیریه ، شوراها و ...) با ریاست معاونت هماهنگی عمرانی دراستان‌ها راه اندازی شود.

سید مسلم سید الحسینی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به اینکه با نوسازی واحدهای فرسوده سطح تاب‌آوری بافت ها افزایش یافته و  بناهای ناپایدار کاهش و کیفیت زندگی ساکنین در بافت‌های فرسوده ارتقا می‌یابد، گفت: بافت‌های ناکارآمد شهری از ظرفیت‌های اساسی توسعه شهری بوده و برای سازندگان و انبوه سازان از یک سو و ساکنین و مالکین بافت از سوی دیگر یک فرصت برد – برد است که از یک سوء نیاز جامعه به مسکن ر ا حل می‌کند و از سوی دیگر پدیده بد مسکنی و تعداد  مساکن ناپایدار در کشور کم می‌شود.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه  برای ارتقای توان رقابتی بافت فرسوده  و تشویق  به سرمایه گذاری  و ورود بخش خصوصی در توسعه بافت، اظهارکرد: وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران آمادگی را دارد تا زمینه حضور بخش خصوصی جهت ورود به مقوله توسعه بافت‌های فرسوده را فراهم نماید.

سید الحسینی با بیان اینکه الگوی مسکن در کشور نیازمند  اصلاح  و ارتقاء است، افزود: الگوی تولید مسکن باید متنوع  و متناسب با محتوای بومی و شرایط اقلیم و منطبق با شیوه و سبک زندگی و فرهنگ مردم باشد و می بایست سیاست توانمند سازی سکونت در اولویت قرار گیرد.

بهرام معماریان معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت بالای بافت‌های فرسوده در رابطه تولید مسکن در جامعه گفت: خوشبختانه با وجود مصوبه 19 بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و تسهیلات نوسازی در این محدوده‌ها ، موج نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری به راه افتاده است و امید است که انبوه سازان در این مسیر بیش از پیش یاری‌گر دولت باشند.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران نیز با اعلام آمادگی انبوه سازان جهت ورود به بافت‌ها‌ی فرسوده گفت: انتظار داریم انجمن های استانی  عضو کانون سراسری انبوه سازان  و نماینده کانون  به ترتیب در سطح ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان‌ها و ستاد ملی عضو شوند.

در ادامه  این نشست اعضای هیات مدیره  کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران به بیان نقطه نظرات خود پرداختند .