ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران محمد آئینی در این نشست با اشاره به نقش محوری شهرداری‌ها و سازمان‌های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  شهرداری‌ها ‌در نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: 2 میلیون و 700 هزار بنای ناپایدار با جمعیتی قریب به 10 میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد کشور شناسایی شده است .

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه  میزان سقف‌های لرزان و نا‌امن در بافت‌های ناکارآمد شهری باید کاهش پیدا کند‌، گفت‌: همه ما در قبال جان ساکنان این بافت‌ها مسوول هستیم و باید با ابتکار، جرات و شجاعت این سقف‌های لرزان و بناهای ناپایدار به سقف‌ها‌ی امن و ایمن تبدیل شود. و از بزرگی کار نباید هراس به دل راه داد.

آئینی با بیان اینکه در نوسازی بافت‌ها‌ی فرسوده هیچ نهادی به مانند شهرداری‌ها به مردم‌ نزدیک‌ نیست، تصریح کرد؛ انتظار می‌رود شهرداران مراکز شهرستان‌ها به عنوان دبیر‌خانه‌های ستاد‌های بازآفرینی شهری پایدار‌ علاوه بر رسیدگی به امر بازآفرینی‌ شهر خود به سایر شهرها واقع در شهرستان  نیز توجه داشته باشند.

او با اشاره به این که مردم ساکن در محلات بافت فرسوده به تنهایی از توانایی لازم برای نوسازی برخوردار نیستند، اظهار کرد: از سوی دیگر سازندگان، توسعه‌گران و سرمایه‌گذاران رغبتی برای حضور در این بافت‌ها ندارند زیرا معادله برای آن‌ها اقتصادی نیست، بنابراین بسته‌های تشویقی را جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران تبیین و تعریف کرده‌ایم.

او با اشاره به تدوین سه بسته تشویقی در حوزه مالی، اداری و شهرسازانه افزود: بسته تشویقی دیگری که در بودجه سال آینده نیز زمینه اجرای آن فراهم شده، بسته تشویقی زمین یا کلید به کلید است. اما آنچه که امروز از شهرداری‌ها انتظار می‌رود این است که برای تشویق مردم و سازندگان،صدور  پروانه ساخت در بافت فرسوده تسریع شود، علاوه بر این در محدوده‌های مصوب بافت‌های فرسوده شهرداری‌ها موظفند حداقل ۵۰ درصد در عوارض پروانه و تراکم ساخت تخفیف بدهند و انتظار بر این است تا ۱۰۰ درصد تخفیف دهند.

آئینی با اشاره به این که مشوق‌های کالبدی بیشترین سهم را در نوسازی بافت‌های فرسوده دارند، تصریح کرد: اعطای یک طبقه تراکم تشویقی، درب اضافی پارکینگ، تعریف کاربری تجاری در طبقه همکف، افزایش سطح اشغال و عدم محاسبه تراس و بالکن به عنوان سطح اشغال از جمله امتیازاتی است که برای اولین بار در مصوبه تشویقی شهرسازانه در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر نسبت به اجرایی کردن این مصوبه اقدام کنید.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: نکته دیگر این است که است که باید بتوانیم اطلاع رسانی های لازم در خصوص این بسته تشویقی را به جامعه هدف ارایه کنیم، بهترین روش نیز ارتباط چهره به چهره  و رو در روست. ایجاد ارتباط بین مالکان وسازندگان نیاز به تشکیل حلقه‌های میانی دارد که باید این حلقه‌های میانی با توجه به ارتباط شهردار‌ها با محلات توسط شهرداری‌ها تشکیل شود. دراین راستا شهرداری‌ها می‌توانند در محلاتی که وسعت چندانی ندارند از نیرو‌های خود برای تشکیل این حلقه‌ها استفاده کنند در محلاتی که محدوده مورد عمل از وسعت بالایی برخوردار است از طریق شهرداری‌ها‌ی نواحی و از طریق استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی‌، دانشگاه‌ها، کارگزاران و به ویژه دفاتر تسهیلگری برای تشکیل این حلقه‌ها اقدام گردد. همچنین در سطح کوچه‌ها نیز باید رابطانی تحت عنوان شهرداران کوچه ترجیحا از گروه‌های جوانان و بانوان تحصیلکرده در حوزه های شهرسازی‌، معماری‌، جامعه شناسی‌، اقتصاد و سایر رشته‌های مرتبط شکل بگیرند. شهرداران کوچه درواقع رابط حلقه‌های میانی در راستای ترویج و فرهنگ نوسازی هستند.

 در پایان معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت‌: شرکت بازآفرینی شهری ایران همت و اولویت خود را بر نوسازی بافت‌های فرسوده قرار‌داده است و امیدواریم شهرداری‌ها نیز به عنوان شرکای راهبردی ما همکاری خوبی داشته و روند نوسازی بافت‌های فرسوده با شتاب بیشتری طی شود.