ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تخصیص سهم اعتبارات بازآفرینی شهری، رفع مشکلات موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر را در گرو مشارکت تمامی نهادها و دستگاه‌ها دانست.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، عباس یوسف‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به اینکه توجه ویژه‌ای به نقاط کم برخوردار شهر شده است،گفت: از محل سهمیه قیر رایگان بازآفرینی سال ۱۴۰۰ استان میزان ۲۰۰۰ تن به شهرداری مشهد تخصیص داده شده که از این میزان ۴۵۰ تن قیر جهت بهسازی معابر پهنه خواجه ربیع شامل 10 محله استفاده شده است.

یوسف‌زاده با بیان اینکه در دولت سیزدهم و در قانون بودجه ظرفیت‌های خوبی برای بافت‌های فرسوده دیده شده است، تصریح کرد: شتاب‌گیری نوسازی مسکن در بازآفرینی شهری توسط دولت در اولویت قرار دارد ، در این راستا با ارائه بسته جامع تشویقی در چهار بخش اداری، مالی‌، شهرسازی و زمین می توانیم با همکاری شهرداری‎ها به نتایج مطلوبی برسیم و امید است با این بسته جامع چند بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده شتاب دهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی عنوان کرد: بر اساس این ضوابط تشویقی، مشکل صدور سند واحدهای مسکونی ریزدانه رفع شده و شهروندان دارای واحد مسکونی زیر حدنصاب تفکیک نیز مشکلی جهت صدور سند و اخذ تسهیلات ساخت نخواهند داشت.

دبیر ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان خراسان رضوی در ادامه با تاکید بر انجام وظیفه در زمینه اقدام مشترک هر دستگاه، گفت: ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان به عنوان مشوق از اعتبارات در اختیار سهمی را به هر دستگاه متناسب با اقدامات انجام شده تخصیص خواهد داد.