ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

شرکت بازآفرینی شهری ایران به‌عنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به شمار می‌رود که رئیس جمهور، ریاست این ستاد را برعهده دارد.

در برنامه اقدام مشترک اجرای 9 هزار و 161 فعالیت/ پروژه در 235  شهر و  649 محله هدف بازآفرینی شهری به تصویب ستادهای بازآفرینی شهری استان در راستای محرومیت‌زدایی از محلات کمتر برخوردار رسید که از این تعداد هزار و 558 پروژه متعلق به شرکت بازآفرینی شهری ایران است.

 هم اکنون هزار و 143 پروژه/ فعالیت در دست اجراست و در واقع شرکت بازآفرینی شهری ایران موفق به اجرای 89 درصد از تعهدات خود شده است.

در هفته دولت 1401  نیز 45 پروژه زیربنایی و روبنایی شرکت بازآفرینی شهری ایران در نقاط مختلف کشور افتتاح گردید از جمله 17 پروژه بهسازی معابر، 6 پروژه ورزشی، 4 پروژه تاسیسات و تجهیزات شهری، 3 پروژه پارک و فضای باز شهری، 3 پروژه اصلاح شبکه آب و فاضلاب، 2 پروژه بهداشتی-درمانی و چندین پروژه دیگر با کاربری‌های آموزشی و انتظامی.

از لحاظ پراکندگی جغرافیایی این پروژه‌ها در 37 محله، 27 شهر و 15 استان واقع شده اند.