فرارسیدن ماه صفر تسلیت باد

پژوهش‌هایی که در بازه زمانی 1393 تا 1396 در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تعریف، انجام و به پایان رسیده‌اند

 

  • بررسی وارزیابی طرح‌های تجمیع وپیامدهای آن- دکتر اعتماد (1393)
  • مستندسازی و ارزیابی دفاتر خدمات نوسازی- مهندس علی‌اکبری (1395-1394)
  • ارزیابی تأثیر تسهیلات و مشوق‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده شهر- آینده‌پژوهان اقتصاد توسعه (1395-1394)
  • مستندسازی مروری بر تجربه‌های برخورد با اسکان غیررسمی در ایران- دکتر عارفی (1396-1395)
  • کتاب‌شناسی توضیحی معماری معاصر- مهندس هاشمی و مهندس پیشوایی (1395)
  • شناسایی و تبیین نهاد توسعه‌گر در ایران- مهندس عرفانیان‌جم (1396)
  • تدقيق و تدوين مفهوم زمین‌های قهوه‌ای در کشور- مهندس باقرنژاد (1396)