ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

شرکت بازآفرینی شهری ایران به‌عنوان یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی مدیریت ساخت سالانه 150 هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن در محلات هدف بازآفرینی را برعهده دارد.

در همین راستا 12 هزار و 990 واحد نوسازی شده با استفاده از تسهیلات حمایتی دولت در بافت‌های فرسوده همزمان با هفته دولت 1401 در نقاط مختلف کشور به بهره برداری رسید.

این 12 هزار و 990 واحد در قالب  2 هزار و 739 پروژه احیای بافت فرسوده افتتاح گردید که استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، همدان و مازندران دارای بیشترین واحد نوسازی شده از این حدود 13 هزار واحد بوده‌اند.