ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

 لیست گواهی نامه های صادره از سال 1401 به بعد

نام متقاضی نام شرکت نوع گرایش تصویر مجوز
مهرداد ژند فرميتن طرح نگار کارگزاری تصویر مجوز 
محسن نوشاد   کارگزاری تصویر مجوز 
سيدحميد اشرفي عمران و مسكن سازان استان فارس کارگزاری تصویر مجوز 
سيدحميد اشرفي عمران و مسكن سازان استان فارس توسعه گری تصویر مجوز 
عبدالرحيم رشيدي پور   کارگزاری تصویر مجوز 

 

 

لیست گواهی نامه های صادره طی سال های 1398 الی 1400

استان متقاضیگواهی توسعه گریگواهی تسهیلگریگواهی کارگزاریتاریخ صدور گواهینامهسال دریافت گواهینامه
تهران61-نوسازان منطقه جنوب شرق تهران3__1399/03/261399
کهکیلویه و بویراحمد62-مهندسین مشاور ارگ سارگون__31399/03/261399
تهران63-شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا3__1399/03/261399
آذر غربی64-امیر حیدری__21399/06/171399
آذر غربی65-زهرا غفاری آذر__21399/06/171399
آذر غربی66-بهزاد حاتمی__21399/06/171399
خراسان رضوی67-آراد طرح طوس_3_1399/06/171399
خراسان رضوی68-پیشگامان مدیریت پروژه پاژ_3_1399/06/171399
تهران69-بهاوند مهراز_331399/06/171399
تهران70-شرکت مهندسی شهریگ_1_1399/06/171399
یزد71-شرکت فنی مهندسی اهرام اردکان__31399/06/171399
تهران72- طرح و ساخت پارینه3__1399/08/211399
آذرشرقی73-آذرسیماب2__1399/10/071399
تهران74-آورث_131399/10/071399
تهران75-تخت پولاد3231399/10/071399
تهران76-نوسازان جنوب شرق تهران1111399/10/071399
تهران77-کاوش معماری_1_1399/10/071399
خراسان رضوی78-وحید فرخ زاده__21399/10/071399
خراسان رضوی79- آمایش طرح نیارش_3_1399/10/071399
سمنان80-عمران و مسکن سازان سمنان__11399/10/071399
گیلان81- عمران و مسکن سازان گیلان__11399/10/071399
خراسان رضوی82- عمران و مسکن سازان ثامن2321399/12/101399
گلستان90- عمران و مسکن سازان گلستان__21400/03/101400
خوزستان91- عمران و مسکن سازان خوزستان__11400/03/101400
کرمان92- عمران و مسکن سازان کرمان__11400/03/101400
قزوین93- عمران و مسکن سازان قزوین__21400/03/101400
خراسان رضوی94- نقش پژوهان اترک_231400/03/101400
فارس95- اکبر آریان فر__11400/03/101400
آذربایجان غربی96- ره شهر ارومیه_3_1400/10/141400
آذربایجان شرقی97- ساباط طرح آرا_1_1400/10/141400
چهارمحال و بختیاری98- عمران و مسکن سازان چهارمحال3311400/10/141400
تهران99- آرتا پیمان سپنتا__31400/10/141400
تهران100- بهاوند مهراز_111400/10/141400
گلستان101- بهشار طرح__31400/10/141400
مازندران102- مهندسین مشاور تدبیر راه__21400/10/141400
تهران103- عمران و مسکن سازان ایران1111400/12/151400
تهران104- باستان پژوهان البرز_3_1400/12/151400
تهران105- سرمایه گذاری مسکن13_1400/12/151400
تهران106- اکبر رحمتی__11400/12/151400
تهران107- صندوق سرمایه گذاری حرم های مطهر3331400/12/151400
خراسان رضوی108- آرمان پژوهان آباد ایرانیان_2_1400/12/151400
خراسان رضوی109- فردا اندیشان طرح و معماری پارت_3_1400/12/151400
خراسان رضوی110- شهر مثبت پویا_3_1400/12/151400
سمنان111- مهندسان مشاور طرح قومس سمنان__31400/12/151400
فارس112- محمدعلی سیفی__21400/12/151400
قزوین113- سازمان نوسازی و بهسازی_321400/12/151400
مرکزی114- انبوه سازان مسکن و ساختمان آرمان ساز3__1400/12/151400
1 to 40 (48)