محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری کدامند؟

محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری مشتمل بر : 1- محدوده‌های تاریخی شهرها 2- بافت‌های ناکارآمد میانی 3- پهنه‌های با پیشینه روستایی 4- سکونتگاه‌های غیررسمی 5- اراضی شهری با کاربری ناهمگون با زمینه خود ، مناطقی از شهر را دربرمی‌گیرند ، که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان‌ها و دسترسی‌ها دچار ناکارآمدی شده و علاوه بر مشکلات کالبدی، ساکنان آن از مسائل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست ‌محیطی رنج می‌برند. این مناطق  حسب تفسیر و تشخیص وزارت راه و شهرسازی ، شرکت بازآفرینی شهری ایران ، نیازمند بازآفرینی می‌باشند.

چگونه می‌توانیم محله سکونتمان را در محدوده بازآفرینی شهری تشخیص دهیم؟

1-به استناد نقشه بافت‌های ناکارآمد شهری در وب‌سایت شرکت ( لینک به: درباره شرکت/ معرفی شرکت/ محدوده‌های فعالیت شرکت/ نقشه بافت‌های ناکارآمد شهری) 2- شهرداری شهرخود یا شهرداری منطقه 3- معاونت بازآفرینی شهری و مسکن ( ادارات کل راه و شهرسازی استانها). (نیازمند تأیید حوزه طراحی است)

سامانه ثبت نام تسهیلات به آدرس

 http.//facility.udrc.ir                                                                                         

 

مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات نوسازی چیست؟

ارائه 4 مورد برای اخذ تسهیلات، الزامی است : نقشه 2000/1 موقعیت ملک در بافت فرسوده ، پروانه ساختمانی، سند مالکیت ملک ، مدارک شناسایی مالک یا مالکین.

 

  آیا تسهیلات به املاک فاقد سند ثبتی پرداخت می‌شود؟

چون پرداخت تسهیلات بانکی صرفاً با سند قابل ترهین امکان پذیراست و همچنین صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی فاقد سند ثبتی و رسمی امکان پذیر نیست متعاقباً اخذ تسهیلات صرفاً پس از تعیین تکلیف وضعیت سندی و قانونی اراضی و املاک ممکن خواهد بود.

 

اولویت‌های پرداخت تسهیلات چه چیزهایی می‌باشد؟

در حال حاضر با توجه به میزان اعتبارات، متقاضیان فارغ از اولویت در صورت وقوع ملک در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و اخذ پروانه ساختمانی به بانک معرفی می‌شوند اما در صورت محدودیت در منابع، اولویت پرداخت تسهیلات بدین‌ترتیب جاری می‌گردد: زنان سرپرست خانوار، تاریخ تشکیل پرونده، پلاک‌های تجمیعی، توسعه‌گران و تعاونی‌ها، پروژه های ویژه مد نظر وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران ( بویژه پروژهای جابجایی ساکنان در معرض خطر و اسکان مجدد آن‌ها) زوج های جوان و اقشار کم درآمد.

 

نرخ سود و میزان تسهیلات نوسازی در محدوده‌های هدف بازآفرینی چه مقدار است؟

حسب قرارداد عاملیت فیمابین شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک مسکن سقف و نرخ سود تسهیلات پرداختی به شرح دیل است:

 

کدام بانک‌ اقدام به پرداخت تسهیلات نوسازی می‌نماید؟

بانک مسکن با نرخ های سود و سقف تسهیلات مندرج در جداول بالا و همچنین سایر بانک‌های موظف شده به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن طبق نرخ‌های سود مصوبات شورای پول و اعتبار تا سقف سهمیه‌های ابلاغ شده توسط بانک مرکزی ج. ا. ا.

 

آیا تسهیلات نوسازی نیاز به سپرده‌گذاری دارد؟

این تسهیلات بدون سپرده و بدون رسوب است ،  بدین‌معنا که کلیه وجوه، بدون محدود کردن بخشی از تسهیلات، کاملاً پرداخت می‌شوند.

 

برای هر واحد، چه تعداد وام نوسازی پرداخت می‌شود؟

جهت ساخت هر واحد مسکونی، تنها یک فقره تسهیلات نوسازی قابل اعطا می‌باشد و اعطای تسهیلات بیش از یک فقره تسهیلات برای هر واحد ممنوع است . مثلاً اگر پروانه ساختمانی 5 واحد باشد، 5 فقره تسهیلات به آن تعلق خواهدگرفت.

 

نحوه دریافت تسهیلات نوسازی از بانک‌ عامل چگونه است؟

مالک پس از کسب اطمینان از قرارگیری ملک خود در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری، در سامانه ثبت‌نام تسهیلات به آدرس اینترن http://facility.udrc.ir، ثبت‌نام نموده و پس از بررسی مدارک توسط ادارات کل راه و شهرسازی (معاونت بازآفرینی شهری و مسکن) و احراز شرایط، به بانک‌ عامل معرفی می‌شود.

 

سازنده واحدهای نوسازی در محدوده‌ها و محله‌های هدف بهسازی و نوسازی تا چه زمان می‌تواند درخواست دریافت تسهیلات فروش اقساطی را به بانک عامل داشته باشد؟

بانک  عامل مکلفند حسب درخواست متقاضی، سهم الشرکه خود را به نحو فروش اقساطی به خریداران واجد شرایط که از سوی متقاضی وحداکثر( ظرف مدت 2 ماه از تاریخ اتمام پروژه ) معرفی شوند با رعایت اینکه هر فرد می‌تواند حداکثر نسبت به اخذ یک فقره تسهیلات فروش اقساطی واحدهای ساخته‌شده به نام خود یا همسر یا افراد تحت تکفل خودکه شرایط( احراز دریافت تسهیلات را داشته باشند) اقدام نمایند. چنانچه ظرف مدت یاد شده سازنده (متقاضی) نتواند خریدار واجد شرایط معرفی نماید، بانک موظف است بر اساس وثایق اخذشده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند.

 

زمان ساخت و بازپرداخت این تسهیلات چه مدت است؟

بانک مسکن مکلف است حسب درخواست متقاضی، نسبت به تقسیط اصل و فرع تسهیلات مشارکت مدنی در دوران ساخت از محل منابع داخلی بانک حداکثر به مدت120 ماه (10سال) با احتساب دوران ساخت (حداکثر 30 ماه) با نرخ و سقف تسهیلات فروش اقساطی مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نماید.

 

ودیعه مسکن، شامل چه نوع تسهیلاتی و به چه میزان است؟

تسهیلات ودیعه مسکن برای کمک به متقاضیان اسکان موقت در دوران ساخت مسکن  و یا تسهیل در امر نوسازی مسکن برای متقاضیان است. این تسهیلات بر اساس تقاضا از سوی سازنده و تأیید ادارات کل راه و شهرسازی به بانک‌های عامل ( فعلاً بانک مسکن، بانک دی، صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون)  قابل پرداخت است. وثیقه قابل اخذ بابت اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، سند ملک در رهن بانک عامل و یا سایر وثایق به تشخیص بانک می‌باشد؛ همچنین میزان سقف تسهیلات ودیعه مسکن مطابق جدول ذیل می باشد.

جهت آگاهی از بسته‌های تشویقی دولت همانند تراکم، تخفیفات و غیره به کجا می‌توان مراجعه نمود؟

شهرداری‌ها ومعاونت بازآفرینی شهری و مسکن ادارات کل راه و شهرسازی استان ها بصورت مراجعه حضوری یا مراجعه به پرتال های مجازی و شبکه های اطلاع رسانی این نهادها و همچنین دفاتر نوسازی یا تسهیل‌گری محلات

 

اگر واحد فرسوده در محدوده بافت روستایی و خارج از شهر باشد چه بایدکرد؟

اگر واحد فرسوده در روستا و یا خارج از شهرها واقع شده باشد، برای دریافت تسهیلات نوسازی باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه شود.