ابزارهای دسترسی

تقدیر و تشکر از اعضای هیات عامل در استان‌ها در حاشیه گردهمایی دبیران هیات های عامل استان های سراسر کشور

بیست و یکمین گردهمایی روسای ادارات عمران و بهسازی شهری و دبیران هیات‌های عامل استان‌های سراسر کشور،  روز دوشنبه 14/12/1396 در سالن جلسات شرکت مادر برگزار گردید.