ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

تارنماي شرکت بازآفرینی شهری ایران  يك درگاه اطلاع رساني در زمينه ارائه خدمات سازماني بر حسب شرح وظايف واحدهاي مختلف سازماني است و اخبار به صورت روزانه، به روز رسانی  می‌گردد.

 • اطلاع رسانی درباره آمار پورتال مربوط به هر روز در پاصفحه پورتال منتشر می شود.
 • مهمترين مواردي كه در اين سايت بروز مي گردند عبارتند از :
 • اخبار و رويدادها
 • اطلاعيه ها، بخشنامه ها، قوانين و مقررات، دستورالعملها
 • ميز خدمت الكترونيكي، لينك سامانه ها و اطلاع رساني ارائه خدمت
 • اطلاع رساني خدمات و فرايندها (شناسنامه خدمات)
 • صفحات داخلي مربوط به معاونتها و مديريت ها
 • مناقصات و مزايدات
 • مطالب مربوط به مناسبتهاي ملي و مذهبي
 • اطلاعات تماس سازمان (شماره تلفن، دورنگار، ارتباط با مدیرعامل شرکت (معاون وزیر)، هیأت مدیره، معاونين و مديران)
 • موارد كلي مرتبط با تارنما
 • زبان اصلي این پورتال، زبان فارسي می‌باشد.

عنوان اصلي

 IRANSans14

عنوان فرعي

IRANSans 12

رنگ مطالب

مشكي

متن پاراگرافها

IRANyekan 12

مطالب ليستي

ليستهاي شماره دار و بدون شماره

ترازبندي متن

Justify - Direction:RTL

متون انگليسي

IRANSans 12

 • قالب كلي نگارش متن

 

 بارگذاری اخبار مطابق فلوچارت زیر می‌باشد: