یکی از وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران به استناد بندهای چ و د ماده 7 اساسنامه خود، فعالیت در زمینه آموزش و ترویج است که با پشت سر گذاشتن تجربیات و رویکردهای متعدد در زمینه  ارتقای بافت های ناکارآمد شهری در دو دهه گذشته و نیز با توجه به رویکردها و تجربیات جهانی در این زمینه، پرداختن به اقدامات نرم افزاری و بسترسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در اولویت برنامه ریزی های خود قرارداده است. از آنجاکه این اقدامات و فعالیت ها کلیه کنش‌گران و دخیلان در عرصه بازآفرینی شهری شامل نهادهای دولتی، بخش عمومی، کنشگران، حرفه مندان و مهمتر از همه مردم و استفاده کنندگان از این بافت را دربرمی‌گیرد، از تنوع و گستردگی بسیار زیادی برخوردار است. این نوع تنوع و گوناگونی مخاطبان و موضوعات، برنامه ریزی دقیق و روشنی را طلب می نماید.

در این خصوص دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی به منظور نهادینه‌کردن سیاست‌های شرکت بازآفرینی شهری در­سطوح مختلف از طریق آموزش به مدیران و کارشناسان دستگاه های مدیریت شهری و سایرکنشگران در عرصه بازآفرینی در راستای ارتقاء ظرفیت های نهادی در سه سطح ملی و استانی و ستادی با در نظر گرفتن استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل­های کارشناسی و فنی متخصصان محلی مبادرت نموده است. 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید