ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

اهداف شرکت

بر اساس اساسنامه سال 1383 شرکت، هدف از تشکیل شرکت،"سیاست‌گذاری، راهبری و برنامه‌ریزی در زمینه‌ احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مدیریت استفاده بهینه از امکانات مذکور در جهت توسعه درونی شهرها و ارتقای محیط زندگی شهری در چارچوب سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت‌های فوق‌الذکر از طریق مشارکت شهرداری‌ها، ساکنان و مالکان بافت‌های مورد اشاره و اشخاص حقیقی و حقوقی" است.

با توجه به مسائل عمده موجود در محدوده‌های هدف و نیز بر اساس سند چشم‌انداز 1404 و در راستای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی و معماری، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به‌عنوان ستاد ملی و عامل هماهنگ و هدایت‌کننده جریان بازآفرینی پایدار شهری در کشور، چهار محور کلیدی زیر را به عنوان اهداف کلان در دستور کار قرار داده‌است؛

 • کاهش فقر شهری با رویکرد توانمندسازی ساکنان محدوده‌های هدف و پیش‌گیری از بازتولید فقر در این محدوده‌ها
 • ارتقای تاب‌آوری شهری و تجهیز و مقاوم‌سازی شهرها در مواجهه با سوانح
 • ارتقای هویت، حس تعلق مکانی و حفاظت از ارزش‌ها در محدوده‌ها و محله‌های هدف
 • تحقق حکمروایی شهری در برنامه بازآفرینی شهری در راستای ارتقای انسجام اجتماعی ساکنان و مالکان محله‌ها و محدوده‌‌های هدف

راهبردهای اصلی شرکت در برنامه‌های بازآفرینی

در راستای تحقق اهداف مورد اشاره و اهداف مفروض در اسناد بالادست، راهبردهای اصلی شرکت مادر در برنامه های بازآفرینی شهری پایدار به شرح زیر می‌باشند:

 • احقاق حقوق شهروندی مفروض در متن قوانین و اسناد بالادست
 • ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی در محله‌ها و محدوده‌های هدف
 • ارتقای کارایی و بهره‏وری در فرایند تحقق بازآفرینی پایدار شهری
 • ظرفیت‌سازی اجتماعی در تمامی کنشگران فرایند بازآفرینی شهری پایدار
 • بهبود و ارتقای وضعیت معیشت و اشتغال ساکنان محله‌ها و محدوده‌های هدف بر اساس تقاضای واقعی و اولویت‌بندی آن‌ها با رویکرد برنامه‌‌ریزی و مشارکتی
 • ارتقای امنیت ساکنان محدوده‌های هدف
 • ارتقای رضایتمندی سکونتی در ساکنان محله‌ها و محدوده‌های هدف
 • حفاظت پایدار و احیاي میراث فرهنگی، تاریخی و هویت فرهنگی شهرها
 • بهبود و ارتقای تصویر ذهنی مردم از محله‌ها و محدوده‌های هدف
 • توسعه اجتماع محلی و ارتقای تاب‏آوری اجتماعی در برابر تغییرات
 • حفظ زیست بوم‌ها و اکوسیستم‌ها
 • ارتقای ایمنی و پایداری ابنیه در برابر بلایا و خطرات در محدوده‌های هدف
 • ارتقای ایمنی و پایداری زیرساخت‌های شهری و عرصه‌های عمومی در محدوده‌های هدف
 • ارتقای تطبیق‌پذیری نهادی و اقتصادی در محدوده‏های هدف در برابر بلایا و تغییرات
 • ترویج و بسط اندیشه تاب‌آوری شهری به‌عنوان سبک زندگی پایدار در تمامی اقدامات بازآفرینی شهری