مجموعه مأموریت‌ها و اقدامات  مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، از زمان ‌گیری (سال 1376) تا  در چهار دوره زمانی، قابل بازشناسی است  شاخص‌ترین اتفاقات و تغییر در مأموریت‌های  مادر در این دوره‌‌ها به شرح زیر می‌باشند: 

1) دوره اول 1384-1376:

در این دوره، مدیریت تحقق برنامه‌های اجرایی سالیانه طرح‌های عمران و بهسازی شهری و اجرا و انجام این برنامه‌‌ها  دسته اول از جنس امور یتی شامل برنامه‌ریزی هدایت و  و نظارت و دسته دوم از جنس امور تصدی‌گری و اجرایی بودند، در اولویت مأموریت‌های  مادر قرار داشتند. در این راستا، هیأت عامل استان‌ها با مأموریت مدیریت تحقق برنامه‌های اجرایی سالیانه طرح‌های عمران و بهسازی شهری، به‌عنوان یی از ساختارها و ابزارهای مورد نیاز جهت تحقق برنامه‌ها یل شدند و با تغییر اساسنامه  در این دوره، ایجاد ‌های دولتی در قالب ‌های عملیاتی و مادرتخصصی آغاز گردید. 

2) دوره دوم 1388-1384:

در پی وقوع زلزله بم در سال 1384، طی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، سه شاخص اصلی ريزدانگي (برای بلوك‌هايي كه بيش از 50% پلاك‌هاي آن‌ها مساحت كمتر از 200 متر مربع دارند)، ناپايداري (برای بلوك‌هايي كه بيش از 50% بناهاي آن ناپايدار و فاقد سيستم سازه است و نفوذناپذيري (بلوك‌هايي كه بيش از 50% معابر آن عرض كمتر از 6 متر دارند)، برای شناسایی بافت‌های نابسامان شهری تعریف شدند و بر همین اساس، محدوده‌های مورد شمول سه شاخص فوق، در  تهیه طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری قرار گرفتند.

3) دوره سوم 1391-1388:

در این دوره با  زدایی و نهادسازی در سازمان‌های استانی، ی وظایف یتی و تصدی‌گری، در  قرار گرفت. آغاز برنامه‌های بسترسازی یی دیگر از جریان‌های اصلی در این دوره به‌شمار می‌رود. همچنین طرح  مهر با هدف تأمین  ارزان قیمت برای اقشار ‌درآمد، یی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت در خانه‌دار  اقشار آسیب‌پذیر به‌شمار می‌رفت.

4) 1392 :

 در این دوره و با روی  آمدن دولت تدبیر و امید، مجموعه برنامه‌های  مادر در راستای نیل به چهار هدف اصلی،  فقرشهری، ارتقای تاب‌آوری شهری و تجهیز و مقاوم‌سازی شهرها در مواجهه با سوانح؛ ارتقای هویت و حفاظت از ارزش‌ها و تحقق یی شهری، در برنامه بازآفرینی شهری و سه دسته اصلی به شرح زیر در  قرارگرفته‌است:

  • سیاست‌گذاری، مدیریت و ارتقای دانش بازآفرینی شهری
  • برنامه‌ها و اقدامات نرم‌افزاری با روی توانمندسازی 
  • برنامه‌ها و اقدامات سخت‌افزاری با روی  برنامه‌های بازآفرینی شهری

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید