عنوان خدمت

نحوه ارائه زیرخدمت

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت)

لینک صفحه دریافت خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

عنوان خدمت کلان

(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

(شناسه زیرخدمت)

حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه بازآفرینی شهری

حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه بازآفرینی شهری

غیرحضوری

فایل راهنما

لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم[1]

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15051762101

Thesis.udrc.ir

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی

021-88677922

ارائه تاییدیه پلاکهای مشمول و متقاضی تسهیلات نوسازی به بانک های عامل

ارائه تاییدیه پلاکهای مشمول و متقاضی تسهیلات نوسازی به بانک های عامل

غیرحضوری

فایل راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15061764000

Facility.udrc.ir

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

دفتر تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی و املاک

021-88877954

ارائه آمار و اطلاعات برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری

ارائه آمار و اطلاعات برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری

غیرحضوری

فایل راهنما

 

http://82.99.227.29/views/_16504396013860/Dashboard6?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار

021-88671911

شناسایی محدوده های ناکارآمد شهری

شناسایی محدوده های ناکارآمد شهری

غیرحضوری

فایل راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15021758000

http://geobi.udrc.ir/views/gis/-1399?%3Adisplay_count=n&%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aorigin=viz_share_link&%3AshowAppBanner=false&%3AshowVizHome=n

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

021-88789201

صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری

صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری

غیرحضوری

فایل راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15061763000

Made4.udrc.ir

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

دفتر راهبری و هدایت طرح های بازآفرینی

021-88779160

تأیید مجری برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری

تأیید مجری برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری

مراجعه به واحدهای داخلی

فایل راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051760000

غیر الکترونیکی

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی

021-88677922

 

[1] در این ستون دستگاه اجرایی می­بایست مقابل هر زیرخدمت آدرس اینترنتی لینک به شناسنامه زیرخدمت دستگاه واقع در سامانه ملی خدمات ویژه مردم را قرار دهد.