ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

تفاهم نامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان اوقاف و امور خیریه

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و جمعیت امام علی(علیه السلام)

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و انجمن ایرانی مطالعات زنان

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان بهزیستی کشور

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و نهاد کتابخانه های عمومی کشور

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت اجتماعی ناجا)

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان بسیج سازندگی کشور

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان مدیریت بحران کشور

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و کمیسیون ملی یونسکو 

تفاهم نامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و انجمن خیرین مسکن ساز ایران

تفاهم نامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تفاهم نامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی